Home » קניונים

Category Archives: קניונים

Feed Subscription

קניון שבעת הכוכבים הרצליה – גאונות תפעולית

קניון שבעת הכוכבים הרצליה – גאונות תפעולית

עולם הצרכנות והקניונים הוא עולם שדי חוזר על עצמו וקשה לחדש בו. עם זאת, כאשר קניון מסוים קונה לעצמו יתרון ביחס לאחרים, הוא ממקם את עצמו במקום טוב יותר אשר קונה לו יתרון ביחס לאחרים. כך למשל עשו בקניון שבעת ...

Read More »