Home » Tag Archives: קורס גישור

Tag Archives: קורס גישור

Feed Subscription

בית ספר לאימון אישי | מאמן אישי | קורס אימון – בית ספר לאימון

בית ספר לאימון אישי | מאמן אישי | קורס אימון – בית ספר לאימון

בית ספר לאימון אישי | מאמן אישי | קורס אימון – בית ספר לאימון משהו מיוחד מאוד קורה בבית ספר לאימון, משהו שלא קורה במקומות אחרים. בבית ספר לאימון יש אוירה שונה, אוירה נעימה וטובה כי הלימודים בבית ספר לאימון ...

Read More »

גישור בית משפט | קורס מגשרים | מגשר מקצועי – קורס גישור

גישור בית משפט | קורס מגשרים | מגשר מקצועי – קורס גישור

גישור בית משפט | קורס מגשרים | מגשר מקצועי – קורס גישור אם אתה מוצא עצמך פעמים רבות מפשר בין חברים שרבו ביניהם, אם אתה יודע להקשיב באמפתיה לכל אחד ולמצוא את נקודת ההזדהות איתו אך גם לחשוף אותו לביקורת ...

Read More »

לימודי גישור | גישור | מגשרים – קורס גישור

לימודי גישור | גישור | מגשרים – קורס גישור

קורס גישור   על ידי הגישור האדם יכול להגיע לניהול נכון בחייו וכן בחייהם של אנשים אחרים. תהליך הגישור משמש פעמים רבות עבור תחליף של בית המשפט וכן עוזר במניעת מחלוקות רבות וסכסוכים רבים. הקורס גישור עוזר לניהול נכון ברבדים ...

Read More »